top of page

Trocha historie

Občanské sdružení Klub dětí CVČ Most vzniklo v roce 1995 při Centru volného času v Mostě. Se svou ´mateřskou´ organizací úzce spolupracovalo a doplňovalo její činnost. Klub dětí byl nejprve tvořen oddíly všeobecného zaměření (v naší kronice se objevují jména oddílů jako Hrošíci, Ginkgo či Správná pětka), později převážily oddíly specializované na konkrétní činnost (šprtec, modeláři, korálkování). Samostatně nebo ve spolupráci s dalšími organizacemi, především pak s CVČ Most, organizoval Klub celou řádku akcí – táborů, dětských jarmarků, nočních výsadků, tajných závodů a mnoha dalších. V roce 1999 byl Klub dětí CVČ Most také jedním z pořadatelů CVVZ – Celostátní vzájemné výměny zkušeností.

Rok 1997 znamenal pro Centrum volného času Most stěhování ze středu města do budovy bývalé školy v jednom z mosteckých sídlišť a spolu s CVČ se samozřejmě stěhoval i Klub dětí. Dalším významným mezníkem byl rok 2010. Centrum volného času Most bylo zrušeno a nahrazeno Střediskem volného času Most. Členská základna Klubu dětí přešla formálně pod SVČ a i dospělí vedoucí byli nadále aktivní pod hlavičkou SVČ. V září 2011 ale vazba na SVČ bez fanfár skončila. Po šestnácti letech spolupráce s CVČ/SVČ jsme tedy museli hledat nové zázemí .

Současnost

Současné působiště má Klub dětí CVČ Most na 15.základní škole v Mostě (Komenského ul.) a spolupracuje hlavně se školním klubem této školy. Celoroční práce se odehrává na našich kroužcích, mezi něž aktuálně patří „Korálkování & výtvarný atelier“, „Kytary“ a „Šprtec“. Podrobnosti o jednotlivých kroužcích jsou uvedeny v záložce Kroužky. Jednorázové a pobytové akce navazují na bohatou minulost Klubu a aktuální nabídka závisí na možnostech a zájmu. Sledujte pravidelně záložku Akce. Rádi vás přivítáme na našich kroužcích i akcích.

bottom of page